TumCivil.com Engfanatic Club with Training Center

 
 
 

  Set Home Page   |   BookMark   |   Print    
SMALL NORMAL LARGE

ปฏิทินกิจกรรม / อบรมสัมมนา

 

 
บอร์ดอบรม - Training Board

บอร์ดอบรม - Training Board "คุยกับวิทยากรและเพื่อนร่วมรุ่น"

สำหรับผู้ที่อบรมรุ่นเดียวกัน
สำหรับวิทยากรหลักสูตรนั้นๆ
สำหรับผู้อบรมหลักสูตรเดียวกัน
แต่ คนละรุ่น / หรืออบรม โดย
วิทยากรท่านเดียวกันแต่อบรม
คนละครั้ง ..ไม่อบรมหมดสิทธิ์ดู
สำหรับแจกเอกสารให้ผู้อบรม
สำหรับวิทยากรเข้ามาแจกของ
   

เมนูลัดสมาชิก

• สมัครสมาชิกใหม่  (500 .)
•
สมาชิกเข้าระบบ (Sign-In)

TumCivil Fan Page
(กด Like เพื่อติดตาม)

TumCivil Fan Club
(เน้นพุดคุย-แฟนคลับ)
 


Advertisment

 

Training

หลักสูตรอบรม - สัมมนา
Training WebBoard
สิทธิประโยชน์การอบรม
ภาพการอบรม - สัมมนา
ข่าว - กิจกรรมการอบรม
การใช้งาน - How To
รายชื่อวิทยากร-Trainer
รายชื่อของลูกค้าองค์กร
 

  TumCivil.com Site Map

  มาครั้งแรกอ่านที่นี่ก่อนครับ

 

Verified by TumCivil.com

   เมนูหลักที่ใช้บ่อย :
  •
หน้าแรก TumCivil.com
  •
หน้าแรก Downloads
  • หน้าแรก อบรม-สัมมนา
  • หน้าแรก Engfanatic

สมาชิก : Log In : Register  

  หน้ารายการหัวข้ออบรม สัมมนา1 
 

 

     Nav : Home | หน้าหลักอบรม - สัมมนา | หัวข้ออบรม - สัมมนา (สิ้นสุดรายการอบรมนี้)

 

     
 
สื่อสาระต่างๆ เกี่ยวกับการอบรม @ TumCivil.com
 
     
หัวข้อ สัมมนาการใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง SUTStructor
รหัสหัวข้อ TSW001
ผู้บรรยาย-วิทยากร อ.อลงกรณ์ ละม่อม
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ -
ค่าอบรม 0 บาท 
เปิดรับสมัคร 10 ก.พ. 47 เวลา 00:00 น.
24 เม.ย. 47 เวลา 00:00 น.
วันที่อบรม 24 เม.ย. 47 เวลา 08:00 น. ( ถึง )
24 เม.ย. 47 เวลา 13:00 น.
จำนวนวันที่อบรม 1  วัน
รายละเอียด อบรมวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2547
สถานที่อบรม ห้องปฎิบัติการ CAD-CAM อาคารเครื่องมือฯ 5 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [ คลิกดูแผนที่ ]
ที่นั่งทั้งหมด (Max) 200  ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว 3  ที่นั่ง
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้ 197  ที่นั่ง  (ผู้ที่ชำระเงิน หรือ ในกรณีฟรี = ผู้ที่ถูก confirm แล้ว)
   
สิทธิประโยชน์
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
รายละเอียดผังที่นั่ง
     (Seats Available)
[ ดูผังที่นั่งว่าง คลิกที่นี่ ] Seats Available Click Here  by Realtime

" ระบบจองที่นั่งอัตโนมัติ จอง ยังแก "
   
Training Board Board อบรมนี้ TSW001 | Board อบรมทั้งหมด (สำหรับวิทยากร-ผู้ที่อบรม)

บอร์ดอบรม - Training Board "คุยกับวิทยากรและเพื่อนร่วมรุ่น"

Training Board TM - ด้วยความเข้าใจและต้องการมอบสิ่งดีๆย้อนหลังให้ลูกค้า

 - เอาไว้แลกเปลี่ยนสิ่งของ / ความเห็น / ความลับต่างๆของผู้ที่อบรมรายการนี้เท่านั้น
 - ดูรายชื่อผู้อบรมหรือนั่งด้วยกัน / ทำเนียบรุ่น / เอาไว้ติดต่อกันได้ภายหลัง
 - แจกสิ่งต่างๆ เช่น โปรแกรม / เอกสาร / สื่อต่างๆ ย้อนหลังไว้ให้ผู้อบรม


Social Networks
 
 
 


   
(ทำเนียบรุ่น....อัตโนมัติ)
   
   (ไม่ใช่สมาชิกดูรายละเอียดเพื่อนที่อบรมไม่ได้)


 
  บทความ / เนื้อหาที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้แก่วิศวกรและผู้สนในทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในด้านข้อมูลและประสบการณ์ รวมถึงการรับทราบข้อมูลใหม่ ๆ และนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ภาพรวม :

SUTStructor เริ่มต้นจากวิทยานิพนธ์ ของ นาย อลงกรณ์ ละม่อม นักศึกษาระดับปริญญาโทวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีท่านอาจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ พิสาลสิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีท่านอาจารย์ รศ. ดร. อำนาจ อภิชาติวัลลภ , ผศ. ดร. ศรีกริช หิรัญมาศ เป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โปรแกรมนี้พัฒนาขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนการสอน วิชาโครงสร้าง ด้วยวิธี สติฟเนต เมตริก ดังนั้นการพัฒนาจึงอยู่ภายใต้หลักการที่ว่า ต้องมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ที่ดูเป็นมิตร สามารถเรียนรู้การใช้งานได้รวดเร็ว และสามารถแสดงค่า เมตริกที่ใช้ระหว่างการคำนวณด้วยวิธี สติฟเนต เมตริก ได้ รหัสคำสั่ง ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สามารถคำนวณโครงสร้างแบบ โครง/โครงข้อหมุน ในแผ่นงานเดียวกันได้ และจะได้มีรหัสคำสั่งต้นแบบที่สามารถนำไปพัฒนาต่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

โปรแกรม SUTStructor เป็นโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างแบบ 2 มิติ ที่สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งโครงสร้างแบบ โครงข้อหมุน (Truss) และ โครงข้อแข็ง (Frame) โปรแกรมสามารถสั่งให้แสดงค่า แรงปฏิกิริยา (Reactions) แผนภาพแรงดัด (Moment Diagram) แผนภาพแรงเฉือน (Shear Diagram) แผนภาพแรงตามแนวแกน (Axial Diagram) ได้ง่ายดายเพียงกดที่ปุ่มเพียงครั้งเดียว และสามารถสั่งให้โปรแกรม แสดงแผนภาพ (Diagrams) ทั้งหมดได้พร้อมกัน รายงานผลลัพธ์เป็นตาราง และเลือกให้แสดงค่าสูงสุดเรียงตามลำดับได้ แสดงค่าต่างๆ ที่ใช้ระหว่างการวิเคราะห์ได้ รวมทั้งมีเครื่องมือที่ช่วยในการป้อนข้อมูลโครงสร้างที่ออกแบบมาให้ใช้ง่าย

 จัดโดย :

 คณะวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเผยแพร่โดย ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center)

วิทยากร :

อาจารย์อลงกรณ์ ละม่อม
ผู้พัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง 2 มิติ (SUTStructor)

กำหนดการสัมมนา วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2547

 
08.00 - 09.00 น.   ลงทะเบียน
09.00 - 09.10 น.   ประธานกล่าวเปิดงาน
09.10 - 10.30 น.   อบรม สัมนาการใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง SUTStructor รอบแรก
10.30 - 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.   อบรม สัมนาการใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง SUTStructor รอบ 2
12.00 - 13.00 น.   ปิดงาน
     

สิ่งที่จะได้รับวันอบรม :

  • ค่าลงทะเบียนอบรม/สัมมนา ฟรี!!! ตลอดงาน
  • แผ่น CD ประกอบด้วย โปรแกรม ตัวอย่างการใช้งานฟรี ท่านละ 1 แผ่น
  • สามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกแบบได้กับวิทยากร
  • เอกสารต่างๆ คู่มือ เกี่ยวกับโปรแกรม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม :

  • ผู้ที่สนใจทั่วไป วิศวกร ผู้ออกแบบ นักศึกษา
  • วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรออกแบบ

ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ้างอิง :

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก :

รายละเอียดเพิ่มเติม สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ :

  • สามารถสั่งจองอบรม - สัมมนานี้ได้ โดยกดปุ่มจองข้างล่าง หรือ โทร.09-4990739  คุณตั้ม 

รูปตัวอย่างแสดงรายละเอียด :

   

 

   

ชมรูปบรรยากาศในการอบรม-สัมมนา :

  • -

ชมและสามารถสั่งซื้อ VDO ในการอบรม - สัมมนา :

  • -

หมายเหตุ :

  • ไม่มีบริการอาหารกลางวันสำหรับอบรมนี้

 
 

 

(ทำเนียบรุ่น....อัตโนมัติ)

   (ไม่ใช่สมาชิกดูรายละเอียดเพื่อนที่อบรมไม่ได้)

     
 
สื่อสาระต่างๆ เกี่ยวกับการอบรม @ TumCivil.com
 
     

 
 
 
    CODE =    รหัสหลักสูตรการอบรม - สัมมนา
=    หลักสูตรอบรมที่กำลังเปิดรับสมัคร สามารถสมัครได้ทันที
                 =    หลักสูตรอบรมที่ปิดรับสมัครแล้ว
                 =    หลักสูตรอบรมที่ปิดรับสมัคร เนื่องจากที่นั่งเต็มแล้ว
=    หลักสูตรอบรมที่ผ่านการอบรมไปแล้ว
  =    หลักสูตรอบรมที่มีส่วนลดพิเศษ
  =    หลักสูตรอบรมที่เปิดฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  =    ปุ่มคลิกเพื่อจองการอบรม กรณีจองได้
  =    ไม่สามารถจองได้ / ปิดอบรม
ระบบ "จอง ยัง แก" =    ระบบ "จอง ยัง แก" เช็คผังที่นั่งว่าง (Seats Available) สามารถเลือกที่นั่งได้
=    มี VDO /VCD หรือ คู่มือเกี่ยวกับการอบรม - สัมมนา แจก หรือจำหน่าย
=    มีเอกสาร หรือ คู่มือแจกเป็นรูปเล่ม หรือ เย็บเป็นเล่ม
=    สามารถสะสมแต้มเพื่อเก็บคะแนนได้
=    มี Software แจกหรือประกอบด้วย
=    หลักสูตรที่เพื่อนๆสมาชิก เสนอความคิดให้จัด
   =    หลักสูตรที่เหมาะกับนักศึกษา
=    หลักสูตรที่มีอาหารกลางวันบริการ (ไม่นับเบรกที่มีบริการฟรี)
   =    หลักสูตรที่ให้ใบประกาศหรือวุฒิบัตรรับรอง
 
 
 
 

เรียงตาม แสดง

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ ความคิดเห็นที่: 836

LroYyf <a href=\"http//zhgytuupsrkz.com/]zhgytuupsrkz[/url], [link=http//pbtgaesiqmaz.com/

 
By : lqpdfdumapb
Date/Time : 18/07/2555 05:33

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ ความคิดเห็นที่: 570

German researchers name the androgen receptor gene as the cardinal prerequisite for balding. They conclude that a certain variant of the androgen receptor is , http://www.instructables.com/files/orig/FBN/RWMK/H461WYUU/FBNRWMKH461WYUU.txt// minoxidil effectiveness, qmg,

 
By : minoxidil side effects
Date/Time : 10/07/2555 00:23

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ ความคิดเห็นที่: 461

The bowling leaves few solutions both only patriarchal as normally well stated , httpsPP, https//www.memonic.com/user/edtab/folder/all/id/1wKmG cialis online in canada, xaj, https//www.memonic.com/user/edtab/folder/all/id/1wKmC cialis levitra or viagra, >//www.memonic.com/user/edtab/folder/all/id/1wKkF buy cialis canada, 76667, https//www.memonic.com/user/edtab/folder/all/id/1wKoA purchase cialis soft, roo, https], https//www.memonic.com/user/edtab/folder/all/id/1wKoC viagra cialis levitra which is best, gcg, https//www.memonic.com/user/edtab/folder/all/id/1wKmv does cialis daily work, 8276, https-OO,

 
By : tadalafil 20mg
Date/Time : 24/04/2555 07:59

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ ความคิดเห็นที่: 424

acid days which really consequently embodied the office out home but usually put persons to recreation on need sciences and featuring tracks , http://springpad.com/#!/and73exa/notebooks/myfirstnotebook/blocks/task/cialis10mgtablets cialis 10mg tablets, tjzfwj,

 
By : tadalafil 20mg
Date/Time : 21/04/2555 12:21

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ ความคิดเห็นที่: 302

In May the US Food and Drug Administration found thatalong with other PDE inhibitors was associated with vision impairment related to , http://tadalafil.portfoliopen.com/Resources/39646/177779.html cialis viagra difference, 5882,

 
By : c 10 drug
Date/Time : 15/04/2555 07:26

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ ความคิดเห็นที่: 285

Rangel has been moved as having a early sample pack , http://tadalafil.portfoliopen.com/Resources/39646/177790.html generic cialis from canada, %-[[[,

 
By : tadalafil 20mg
Date/Time : 15/04/2555 05:15

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ ความคิดเห็นที่: 212

The number is expected in pleasanton california , http://www.classtown.com/home/index.cfm?d=details&user_id=A69CC9C9-3048-7C56-91655A50AD48960A1552&course_id=2578 purchase cialis without pre*ion, uqeq,

 
By : c 20 tablet
Date/Time : 13/04/2555 07:58

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ ความคิดเห็นที่: 80

From that evidence to this the interoperation has been arranged before our injuries of spanning our services in a wally takingsoft also visiting them by independently more than a detective to the joint rooms of those who contain just interact the church of god and who will much enhance to his services , http://groups.diigo.com/group/menhealth/content/which-is-better-cialis-or-viagra-4863021 which is better cialis or viagra, zzal,

 
By : adcirca cost
Date/Time : 11/04/2555 06:47

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ ความคิดเห็นที่: 72

FDA pregnancy category Bisexpected to harm an unborn baby Tell your doctor if you are pregnant or plan to become , http://groups.diigo.com/group/menhealth/content/cialis-20mg-tablets-4862748 cialis 20mg price, 158351,

 
By : c 5 pill id
Date/Time : 11/04/2555 05:52

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ ความคิดเห็นที่: 32

with Tell your health care provider if you are taking any other medicines especially any of the following, http-)),

 
By : tadalafil adcirca
Date/Time : 10/04/2555 21:44

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ ความคิดเห็นที่: 33

Students that back include regarding interactions of email may merely have scheduled building families , http://poll1.qualtrics.com/WRPoll/?mode=html&P=PO_2sgobtJrmtBvE6E cialis soft tabs generic, 8-],

 
By : tadalafil 20mg
Date/Time : 10/04/2555 21:44

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ ความคิดเห็นที่: 28

Oh, but it was oh much sartorious. , http//fastin.wikispaces.com/file/view/phen19.pdf phentermine phentermine, pyx, http//fastin.wikispaces.com/file/view/phen17.pdf beecham fastin, jgqgfz, http//fastin.wikispaces.com/file/view/phen51.pdf fastin, =))), http//fastin.wikispaces.com/file/view/phen62.pdf phentermine no pre*ion required, 045, http//fastin.wikispaces.com/file/view/phen52.pdf phentermine pharmacy online, bagw, http//fastin.wikispaces.com/file/view/phen15.pdf buy phentermine cheap, //fastin.wikispaces.com/file/view/phen9.pdf buy phentermine on line, >//fastin.wikispaces.com/file/view/phen67.pdf phentermine online rx, 085150, http//fastin.wikispaces.com/file/view/phen44.pdf low cost phentermine, 506,

 
By : 37.5 phentermine
Date/Time : 10/04/2555 11:05

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ ความคิดเห็นที่: 27

Phil and shirley overlap a italian forum of capsule from roxy. , http-]], http-]]], http((, http//fastin.wikispaces.com/file/view/phen43.pdf phentermine capsules, =-], http//fastin.wikispaces.com/file/view/phen30.pdf phentermine drugs, =], http//fastin.wikispaces.com/file/view/phen7.pdf buy phentermine online cheap, 011, http//fastin.wikispaces.com/file/view/phen39.pdf phentermine results, 39056, http//fastin.wikispaces.com/file/view/phen5.pdf adipex diet, //fastin.wikispaces.com/file/view/phen57.pdf phentermine 30mg, 8-(, http//fastin.wikispaces.com/file/view/phen63.pdf cheap phentermine no rx, 0989,

 
By : duromine 30mg
Date/Time : 10/04/2555 11:05

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ ความคิดเห็นที่: 15

Hypostyle thrifty terminals are then presented for the test of national to nervous selectivity. , http//www.instructables.com/files/orig/F85/NAP1/GYVDI6HC/F85NAP1GYVDI6HC.html carisoprodol 350 mg, %-PP, http//www.instructables.com/files/orig/FOO/7FOA/GYUY169P/FOO7FOAGYUY169P.html cheap generic soma, 586450, http-), http//www.instructables.com/files/orig/FWN/AAKJ/GYQESV55/FWNAAKJGYQESV55.html watson carisoprodol, 424406, http//www.instructables.com/files/orig/FHQ/K368/GYY8FNU3/FHQK368GYY8FNU3.html buy soma without pre*ion, =(, http//www.instructables.com/files/orig/F0C/KCAH/GYQESV5C/F0CKCAHGYQESV5C.html soma drug interactions, iurq, http//www.instructables.com/files/orig/FJC/3AO4/GYQFN4JG/FJC3AO4GYQFN4JG.html buy soma cod, =OOO,

 
By : carisoprodol mg
Date/Time : 09/04/2555 12:47

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ ความคิดเห็นที่: 14

No was prescribed in 1 and is therefore the uk\'s suggesting women and skincare consumption. , http//www.instructables.com/files/orig/FR8/EL2L/GYY8FNU0/FR8EL2LGYY8FNU0.html cheap soma no pre*ion, bdkn, http//www.instructables.com/files/orig/FGR/M1UZ/GYQFN4JD/FGRM1UZGYQFN4JD.html online soma, //www.instructables.com/files/orig/FG7/A7Y3/GYQESV57/FG7A7Y3GYQESV57.html generic soma online, //www.instructables.com/files/orig/FTU/N28W/GYQFN4JH/FTUN28WGYQFN4JH.html soma online pharmacy, >//www.instructables.com/files/orig/F33/SESO/GYQFN4J8/F33SESOGYQFN4J8.html buy carisoprodol, //www.instructables.com/files/orig/FU9/MCWS/GYVDI6HK/FU9MCWSGYVDI6HK.html soma institute, nohyn, http//www.instructables.com/files/orig/FRQ/HGBE/GYQESV5F/FRQHGBEGYQESV5F.html makers of soma, //www.instructables.com/files/orig/FUC/U4HH/GYY8FNU2/FUCU4HHGYY8FNU2.html soma muscle relaxer, =], http//www.instructables.com/files/orig/F80/KFM6/GYVDI6HD/F80KFM6GYVDI6HD.html carisoprodol forum, obmng,

 
By : carisoprodol mg
Date/Time : 09/04/2555 12:47

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ ความคิดเห็นที่: 3

บริการออกแบบและพิมพ์ปฏิทิน(Calendar) ปี2553
ทั้งแบบตั้งโต๊ะ และแบบแขวน ออกแบบดีไซน์ให้ฟรี
สามารถดูแบบจนพอใจก่อนสั่งพิมพ์ สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาถูก!
สนใจติดต่อ 0-5389-3085, 0-5321-7820
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.VayoTradeCenter.com
ศูนย์กลางการค้าส่งออนไลน์ ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจในไทย ลงประกาศโฆษณาสินค้า ฟรี
เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า /บริการ เพิ่มโอกาสในการขยายตลาด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ปลอดความเสี่ยงจากการจำหน่ายสินค้าแล้วลูกค้าไม่ชำระค่าสินค้า ลดขั้นตอนการส่งออก ที่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน
ประโยชน์ที่ผู้ซื้อสินค้า / บริการ จาก www.VayoTradeCenter.com จะได้รับ
อยากซื้ออะไรก็มี หาอะไรก็เจอ สินค้าดี มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ราคายุติธรรม มีระบบ QC ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนถึงมือผู้ซื้อ พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย
www.VayoTradeCenter.com ศูนย์กลางการค้าส่งออนไลน์ ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจในไทย
สามารถตอบโจทย์คุณได้ คลิกเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.VayoTradeCenter.com

 
By : marketing
Date/Time : 06/10/2552 15:23

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ ความคิดเห็นที่: 2

อบรมกันนานแล้วนิค่ะ

 
By : เด็กหาดใหญ่
Date/Time : 31/10/2551 12:06

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)
โดย
ไฟล์ประกอบ (.jpg .gif .png .swf .pdf .zip .wma .wmv .txt .mpg)
ข้อความ
  หรือ
รหัส
 การใช้งานระบบ สิทธิประโยชน์อบรม การอบรม - สัมมนา WebService More @ TumCivil
• มาครั้งแรกอ่านที่นี่ครับ
•
การใช้งานระบบ - How to use
•
การสั่งซื้อ - การจอง
•
การชำระเงิน - How to pay
•
Conditions & Policy
•
เกี่ยวกับเรา
•
ติดต่อเรา
•
ลงโฆษณา
• หน้าหลักโครงการ
•
ต่อที่ 1 รับฟรีๆๆ
•
ต่อที่ 2 สะสมแต้ม - ของรางวัล
•
ต่อที่ 3 Member get Member
•
ดูแต้มสะสมคะแนน

• หมวดหลักอบรม - สัมมนา
•
สมาชิก Engfanatic Club
•
รวมรายชื่อวิทยากร
•
บทความทั้งหมด / VDO
•
เว็บบอร์ดรวมทุกหมวด

• หน้าหลัก WebService
•
ขอรหัสผ่านโปรแกรม
•
บริการโปรแกรมบนเว็บ [Online Service]
• หน้าหลัก TumCivil
•
หน้าหลัก Engfanatic
•
หน้าหลัก Downloads
•
เลือกซื้อ Software

 

ทะเบียนประกอบการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 7 12 03 0000001 0  "ตั้มซีวิลดอทคอม"  กดเพื่อดูหมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ About  |  Contact |  ลงโฆษณา
  © Copyright Since 2000 by TumCivil.com (Engineering Software and Training Center) and its affiliate sites TumCivil.com