Engineering Dictionary
 

  More

 

  Set As HomePage  Dictionary (ทั่วไป) - Eng. Dic (ช่าง) -TumCivil

  © Your search result(s) for = ชลศาสตร์

  © Looking for English <-> Thai Dictionary for ชลศาสตร์ (Click here to see more) (Cool)
  © Looking for our engineering software for ชลศาสตร์ (Click here to see more)

ดิกชันนารีออนไลน์ แปลภาษา แปลคำศัพท์ทั่วไป  English <-> Thai คลิกที่นี่ (Cool)   |   English <-> Thai Dictionary for = ชลศาสตร์

Top 5 Keywords Last 5 Keywords คำที่ควรรู้

                                ขยายผลการค้นหา (เพิ่มเติม)
 
    ค้นหา ' ชลศาสตร์ ' ต่อใน TumCivil LEXiTRON Dictionary
     ค้นหา ' ชลศาสตร์ ' ต่อใน ซอฟต์แวร์ ของเราทั้งหมด
     ค้นหา ' ชลศาสตร์ ' ต่อใน บทความของ TumCivil.com
     ค้นหา ' ชลศาสตร์ ' ต่อใน ภาษาสนุก ดอทคอม คำศัพท์
     ค้นหา ' ชลศาสตร์ ' ต่อใน Lexitron ของ Nectec
     ค้นหา ' ชลศาสตร์ ' ต่อใน Google.co.th
     ค้นหา ' ชลศาสตร์ ' ต่อใน วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี)
     Download  โปรแกรม Engineering Dictionary Desktop v2 (Cool)
 

  ใบอนุญาต
  วิศวกร
  ภาคีวิศวกร
  สามัญวิศวกร
  วุฒิวิศวกร
  วิศวกรรม
  engineering


  Print Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้)

 
  17 results. 
 
creep ration, weighted อัตราส่วนระหว่าง weighted creep length กับความแตกต่างระหว่างระดับน้ำด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำของอาคารชลศาสตร์
filter (1) วัสดุกรอง : วัสดุต่าง ๆ เช่น หิน กรวด ทราย ฯลฯ ที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการกัดพาเม็ดดินไม่ให้เคลื่อนที่ไหลไปตามน้ำ และยังช่วยลดแรงดันทางชลศาสตร์ด้วย
flow, steady การไหลแบบคงที่ : การไหลที่อัตราการไหล ความลึก และตัวแปรทางชลศาสตร์อื่น ๆ ไม่ผันแปรกับเวลา
flow, unsteady การไหลแบบไม่คงที่ : การไหลที่อัตราการไหล ความลึก และตัวแปรทางชลศาสตร์อื่น ๆ ผัน แปรกับเวลา
hydraulic conductivity ความนำชลศาสตร์ : อัตราการไหลซึมของของเหลวผ่านหนึ่งหน่วยพื้นที่หน้าตัดของมวลสารที่มีารูพรุน ภายใต้ hydraulic gradient หนึ่งหน่วย ที่อุณหภูมิที่กำหนดเรียกอีกอย่างว่า unit of permeability, transmission constant, coefficient of permeability หรือ coefficient of transmission
hydraulic grade line เส้นแสดงลาดชลศาสตร์ : 1. ในการไหลของน้ำในท่อ - หากใช้หลอดเล็ก ๆ ติดไว้ที่ด้านบนของท่อในแนวดิ่งเป็นระยะ ๆไปตามแนวท่อ โดยให้น้ำในท่อไหลเข้าไปในหลอดได้อย่างอิสระ เส้น hydraulic grade line คือเส้นที่ลากเชื่อมต่อระหว่างระดับของผิวน้ำภายในหลอดเหล่านั้น 2. ในการไหลของน้ำในทางน้ำเปิด - hydraulic grade line คือเส้นระดับของผิวน้ำภายใน ทางน้ำเปิดนั้น
hydraulic gradient (1) ลาดชลศาสตร์ : 1. ในการไหลของน้ำใต้ดิน - คืออัตราการลดลงของ head ต่อหนึ่งหน่วยระยะทางที่น้ำไหลไปในดิน 2. ในการไหลของน้ำในท่อ - คือความลาดเทของเส้น hydraulic grade line 3. ในการไหลของน้ำในทางน้ำเปิด - คือความลาดเทของผิวหน้าของน้ำ
hydraulic radius รัศมีชลศาสตร์ : อัตราส่วนระหว่างพื้นที่หน้าตัดของน้ำที่ไหลในทางน้ำต่อความยาวของเส้น ขอบเปียก (wetted perimeter) ในทางน้ำขนาดใหญ่หรือแม่น้ำ ค่ารัศมีชลศาสตร์ ก็คือค่า ความลึกเฉลี่ยของทางน้ำนั้น เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า hydraulic mean depth
hydraulic structure โครงสร้างชลศาสตร์
hydraulics ชลศาสตร์
leakage (1) การรั่วไหล : การสูญเสียน้ำในอาคารชลศาสตร์โดยไม่สามารถควบคุมได้ อันเนื่องมาจากแรงดันของน้ำ
model, fixed-bed แบบจำลองทางชลศาสตร์ซึ่งพื้นท้องน้ำทำจากวัสดุที่ทนต่อการกัดเซาะของน้ำ
model, hydraulic แบบจำลองทางชลศาสตร์ : แบบจำลองทางกายภาพที่สร้างเลียนแบบอาคารชลศาสตร์ เช่น spillway, stilling basin เพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลของน้ำ
model, movable-bed แบบจำลองทางชลศาสตร์ซึ่งพื้นและลาดด้านข้างของทางน้ำ ทำขึ้นจากวัสดุที่ยอมให้น้ำกัดเซาะได้
orifice (1) รูหรือช่องน้ำผ่าน : รูหรือช่องเปิดที่มีขอบโดยรอบ ทำไว้บนแผ่นผนังส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องมือหรืออาคารทางชลศาสตร์เพื่อให้น้ำไหลผ่าน ตามปกติจะมีขอบของช่องบางหรือคมโดยทั่วไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการวัดน้ำ หรือควบคุมปริมาณน้ำ
velocity of approach ความเร็วก่อนถึงอาคาร : ความเร็วของกระแสน้ำวัดได้ที่จุดเริ่มต้นของอาคารชลศาสตร์ เช่น ฝาย เขื่อน รูน้ำผ่าน หรืออาคารอื่น ๆ ทางด้านเหนือน้ำ
wall,cutoff กำแพงล่าง : กำแพงที่ต่อจากพื้นของอาคารชลศาสตร์ลึกลงไปในดินตามแนวดิ่ง เพื่อเพิ่มความต้านทานการไหลของน้ำลอดใต้อาคารนั้น


 
   

 © Browse Dictionary : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © เรียงตามอักษร :


TumCivil.com Main Sections : Home - Tools Center - Webboard - Engineering Software D/L - Eng. Software Shop - Tips & Kowledge

TumCivil.com @ Home Page - Eng. Dic Search Home - Bookmark เก็บหน้านี้ไว้ดู Set As HomePage ตั้ง TumCivil Dic. Search ที่คุณเปิดเว็บ

อ้างอิงที่มาส่วนหนึ่งจาก : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี  โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์Copyright © Since 2000 TumCivil Networks All Right Reserved.
Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.